DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

STATYSTYKA

DZIŚ 68

WCZORAJ 86

TYDZIEŃ 418

MIESIĄC 1976

WSZYSTKIE 92299

 2017

Regulamin konkursu fotograficznego
pn „Inwestycje proekologiczne w województwie kujawsko-pomorskim”

REGULAMIN I KARTY ZGŁOSZENIA

 ___________________________________________________________

KONKURSY FOTOGRAFICZNE

Złota Aleksandrowska Ramka 2017 pod tytułem „Mój region”

Honorowy Indeks KSW 2017 pod tytułem „Mój uniwersytet ”.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

WYNIKI "MÓJ UNIWERSYTET"
 

WYNIKI "MÓJ REGION"

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2016
Konkursy fotograficzne:

Złota Aleksandrowska Ramka pod tytułem „Mój region”.

Honorowy Indeks KSW pod tytułem „Mój uniwersytet”.

WYNIKI KONKURSU "MÓJ REGION"

WYNIKI KONKURSU "MÓJ UNIWERSYTET"

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

 

____________________________________________________________________

Konkursy fotograficzne
2016

KONKURS FOTOGRAFICZNY PT "RZEKA TĄŻYNA W FOTOGRAFII"
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu".

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Sponsor nagród:

__________________________________________

                                   2015
__________________________________________

Złota Aleksandrowska Ramka pod tytułem „Mój region”

Honorowy Indeks WSHE pod tytułem „Mój uniwersytet”.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

WYNIKI :_______________________________________________________________________________

Konkurs fotograficzny „ Złota Aleksandrowska Ramka” w kategoriach „Mój uniwersytet i mój region”

REGULAMIN

   Organizatorzy:

Zarząd Kujawsko –Dobrzyńskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku .

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.

   Patronat:

Dr Andrzej Cieśla – Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

Prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor Wyższej Szkoły      Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

   Cele:

Aktywizacja osób w wieku senioralnym poprzez działalność artystyczną na rzecz środowiska i regionu.

Integracja środowisk regionu województwa kujawsko-pomorskiego i nawiązanie współpracy między nimi.

Popularyzacja regionu i działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Doskonalenie technik fotografii cyfrowej i rozwój zainteresowań. Popularyzowanie osiągnięć fotograficznych miłośników fotografii.

   Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach jednocześnie:

Pierwsza kategoria – „Mój uniwersytet” dokumentująca życie codzienne Uniwersytetów Trzeciego Wieku , wykłady, zajęcia, wydarzenia, uroczystości, atrakcje, rozrywki, wycieczki, ciekawostki i inne – adresowany do słuchaczy wszystkich UTW województwa kujawsko-pomorskiego.

Druga kategoria – „Mój region” na tematy związane z regionem uczestnika konkursu – adresowany do wszystkich mieszkańców województwa.

   Do konkursu można zgłaszać fotografie kolorowe lub czarnobiałe (zabronione są fotomontaże) w formacie minimum A4 (21x29 cm). Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie w każdej kategorii. Każda fotografia musi być podpisana: imię i nazwisko autora, miejsce gdzie została wykonana, co przedstawia (jeżeli nie wynika ze zdjęcia) lub autorski podpis i podanie miejsca wykonania.

   Fotografie wywołane i opisane oraz nagrane na płycie DVD lub CD z kartą zgłoszenia (dostępną na stronach Oddziałów KDUTW przy WSHE we Włocławku i Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim), zapakowane w jedną kopertę, należy dostarczyć do 10.09.2014 r. do MCK w Aleksandrowie Kujawskim osobiście lub pocztą na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Parkowa 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski z dopiskiem „Konkurs fotograficzny KDUTW

   Prace oceniać będzie jury w składzie: przewodniczący – fotografik z osiągnięciami zawodowymi lub artystycznymi, członek – przedstawiciel KDUTW Oddziału w Aleksandrowie, sekretarz – pani Agnieszka Kraszewska.

   Jury przyzna I, II, III miejsca w każdej kategorii i wyróżnienia oraz wybierze fotografie do wystawy pokonkursowej. Nagrody w kategorii „Mój uniwersytet” ufunduje rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Nagrody w kategorii „Mój region” i nagrodę główną za najlepsze zdjęcie całego konkursu –„ Złotą Aleksandrowską Ramkę „ ufunduje burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego.

   Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w MCK w październiku 2014 r. w dniu inauguracji roku akademickiego Oddziału KDUTW w Aleksandrowie Kujawskim. Data dzienna uczestnikom konkursu zostanie podana oddzielnie.

   Fotografie nagrodzone i zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność Organizatorów, pozostałe można odebrać po otwarciu wystawy do końca października 2014 r.

   Zostanie wykonana płyta prezentująca wystawę, zdjęcia laureatów, i w miarę możliwości samych laureatów do udostępnienia uczestnikom konkursu i zainteresowanym UTW.

   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji fotografii laureatów i zakwalifikowanych na wystawę na potrzebę promocji konkursu w Internecie, na stronach KDUTW, MCK w Aleksandrowie Kujawskim, w folderach, plakatach, zaproszeniach, ulotkach wydawanych przez Organizatorów.

   Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

   Ostateczne decyzje i interpretacje regulaminu należą do Organizatorów.

   Szczegółowych informacji udziela pani Agnieszka Kraszewska, tel. 54 282 2525 lub 668 181 093, agnieszkakraszewska@mckaleksandrowkujawski,home.pl

DO POBRANIA:

REGULAMIN   KARTA ZGŁOSZENIA

TOP